Успокой се, скъпа, защото нищо не се е случило! Марина само затопля мястото за теб в леглото!