Иванчо отива на училище и там госпожа Иванова го пита:
-Иванчо, ти вчера що не беше на училище?
-Бях болен госпожо!
- Болен си бил ама на стрийптиз бар може да ходиш!?
-Не госпожо Илиева, не съм бил на стрийптиз бар. В къщи си бях.
-Я не лъжи ,че от пилона всичко се вижда!!!
XD XD XD