-Чарлз, нещо ми убива в обувката! Виж какво е!
-Камъче, сър Джон.
-И какво прави това камъче в обувката ми, Чарлз?
-Убива ви, сър Джон.