Пич не бях толкова пиян!
Беше! Искаше да те закарам а купона беше у вас