Българин, турчин и американец се изкачват по една планина и стигат до една пещера.Влиза турчина и се чува:
-Аз съм синьото око,ако влезеш по навътре ще те изям.
И побягнал. Същото станало и с американеца.Влязъл българина и казал:
-Абе, я млъкни, че ще ти посиня и другото!