Питат радио Ереван:
-Кое е общото между гърдите на жената и дезедоранта?
-Е много лесно и двете трябва да се разтресът преди употреба!