-Докторе не мога да заспя нощем!
-Брой наум и ще ти се преспи!
На другия ден:
-Какво стана помогна ли ви?
-Амии...броях до 27 388 и то стана време да ставам.