Когато харесвате нещо толкова много, че го отхвърляте за да го предпазите.