И очите си затварях, до последно се надявах, че ще мога да те променя!!!