Брат и сестра,брат и брат.. 2рия родил се винаги е по-хубав и по-умен! ;D