Да се ядосваш , означава да наказваш себе си за грешките на другите!