Вярвам, че Господ не ни дава хората, които искаме. Той ни дава хората, от които имаме нужда - да ни помагат, да ни нараняват, да ни изоставят, да ни обичат и да ни направят това, което е предопределено да станем!