Той Има устни... , които никоя друга неможе да целува като мен ...