Има жени които имат по просташко държание и от мъжете...грозна работа....