Ако търсиш свестен мъж, откажи се от идеята това да е български мъж!