КОЛКОТО ПО-ЗЛЕ СЕ ДЪРЖИШ С МЕН,ТОЛКОВА ПО-ЛЕСНО ЩЕ МИ БЪДЕ ДА СИ ТРЪГНА !!!!!!