Hякои жени не могат да бъдат укротени. Tе имат нужда да препускат свободни, докато намерят някой...толкова див,че да препускат с него!?