Жената - това е човешко същество, което се облича, приказва и съблича.