По своето речниково значение то е: поведение, при което злонамереност и неискреност се прикриват под маската на чистосърдечие и доброжелателност. СИНОНИМИ НА "ЛИЦЕМЕР" : ПРИКРИТ,ДВУЛИЧНИК, ЛАСКАТЕЛ,ПОДЛЕЦ ... :)))))