Един човек ми липсва и всичко ми е безразлично.. Един човек а всъщност всичко..