Никой истински мъж, няма да се впечатли от каруцарското ти държание, миличка !