Някой хора съществуват просто защото е незаконно да ги застреляш!!! Някой хора съществуват просто защото е незаконно да ги застреляш!!! Някой хора съществуват просто защото е незаконно да ги застреляш!!!... БРАВО!