най-големия здравословен проблем на българските шофйори-артрит на средния пръст от прекомерно използване