Защо не почакаш, красавице ? Човек полудява от такава гонитба,а всичко е толкова кратко ...