Горчивата истина е винаги по-добра от мъчителната неизвестност.