Aко откажа ще намериш друга ти, друга дето не отказва!