Първо малко не, не, не, не... после ДА, ДА, ДА, ДА!