Мразя двуличните хора ! Толкова е трудно да прецениш кое лице да удариш първо !