Не, не вдигай щом си с мен - сега си ЗАБРАНЕН! Усещаш ли добре, как дъха ти в мен ще спре....