Ей не си мисли че прощавам вечно! Мразя да ми се качват на главата до там ти няма да стигнеш!