Ако те удари селянин,гражданската отговорност важи ли?