Ще гледам напред и миналото ще забравя, и ако ти ме мразиш ,и аз ще го направя.