Никога не инвестирай в развиваща се фирма,ако не си разбрал на къде се развива..