Пък на тъмно се засичаме, а на светло ще отричаме!