Трябва да си доста глупава, за да повярваш, че не си поредната... ;]]