Мога ли практически да ти визуализирам една реална конфигурация от три пръста, с преобладаващ среден.. ?!