И в един момент ти се приисква да я удряш ли, удряш тая глава в нещо твърдо докато най-после почне да слуша! :D