Трудните неща ги правя с лекота, невъзможните малко ме затрудняват.