Можеш много да ми се надяваш, с думички да прoбваш да ме зарибяваш... Но с мен не си познал, че лесно става, мъжът е за това - да уважавa!