Искам момче, което като му звънна в 3 часа през нощта и му кажа : -Мило, яде ми се шоколад. То да ми каже: -Какъв искаш, Мило?