Знам какво трябва да направя сега. Трябва да продължа да дишам. Защото утре слънцето пак ще изгрее, и кой знае какво ще ми донес, ако искам да разбера, просто трябва да продължа да дишам!