Нещастници зад мен до сега се криха, ти стоиш отпред, ще повярвам в теб!