Срещаме хората, те ни променят, после те самите се променят, накрая си отиват и ние оставаме на сухо. И пропадаме. Падаме, потъваме, понасяме се по течението и нищо не може да ни спаси, освен ние самите.