ВСЕКИ ГРЕШИ , НО НЕ ВСЕКИ ПРОЩАВА ! МОЖЕ БИ ВСЕКИ ЗАСЛУЖАВА ВТОРИ ШАНС , НО ВСЕКИ ВТОРИ ШАНС ЗАПОЯВА С ПЪРВА СТЪПКА ! ★