Прави, каквото можеш, доколкото си способен, където и да си.