Влагане на толкова чувства, доверие, любов и накрая какво - НИЩО!