Щастието е като влак - едни го хващат, други го изпускат :)