Ти си всичко, което мислех, че не си и нищо от това, което мислех, че можеш да бъдеш.