Усмивката ми замръзна и чух как маската се разпуква на милиард парченца....трилиони прашинки, които никога нямаше да успея да събера. Пепелявите ми мечти, желания се бяха разпръснали из въздуха и се блъскаха, като прах в очите ми. Разкъсвах се на две и както в повечето случаи нямаше да успея да избера правилното..