Би трябвало да си щастлив, щом можеш да забравяш ..